28 januari 2020

Hé fietserGroningen (foto: Denise Humalda)


Bij communicatie gaat het altijd om twee zaken: de boodschap en de doelgroep. Dat is hier mooi gecombineerd: een informele aanspreekvorm die duidelijk maakt voor wie het bord bedoeld is. En een duidelijke boodschap. Als je naar het Centrum of het Hoofdstation wilt, kan je maar beter rechtsaf slaan.


Deze foto kregen we gemaild van Menno van Duinen (dank!). Omroep Organisatie Groningen schreef er een stukje over op hun website.